Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1477
Τίτλος
Δημιουργία πυρήνα προβάτων φυλής Χίου με υψηλό ποσοστό πολυδυμίας και διάδοση αυτού του γενετικού υλικού με την εφαρμογή της μεταφοράς εμβρύου και της εξωσωματικής γονιμοποίησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 1993
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΔ., ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕ., ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑ.