Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1484
Τίτλος
Παρασκευή και χαρακτηρισμός υλικών υψηλής τεχνολογίας (νανοκρυσταλλικής δομής μαγνητικά υλικά)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 1 - 1994
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΚΛΑΙΡΗ ΑΝΔ., ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛ., ΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ.