Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1500
Τίτλος
Μελέτη και εφαρμογή μεθόδων κρυοσυντήρησης πρωτογενών ωαρίων και εμβρύων βοοειδών παραγομένων με in vitro & in vivo τεχνικές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 9 - 1993
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΩΜ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑ., ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΝΔ.