Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1510
Τίτλος
Σύνθεση πολυϋδροξυλιωμένων καρβοκυκλικών ενώσεων από ενδομοριακή κυκλοποίηση παραγώγων των σακχάρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 2 - 1994
Ημερομηνία Λήξης
21 - 2 - 1996
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣ.