Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1529
Τίτλος
Το υποξείδιο του χαλκού (Cu2O) σαν βασικό υλικό παρασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων και υπεραγωγών υψηλών θερμοκρασιών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 2 - 1994
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝ., ΤΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡ., ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕ.