Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1584
Τίτλος
Ανάπτυξη ενός υδρολογικού-υδρογεωλογικού μοντέλου που αφορά ασβεστολιθικούς υδροφορείς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 11 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες