Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1599
Τίτλος
Μαθηματική περιγραφή και πειραματική επαλήθευση φωτοχημικών φαινομένων στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας στη Θεσσαλονίκη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 10 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
5 - 2 - 1997
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΟΥΡΝΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑ., ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΛΕ.