Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1643
Τίτλος
Ρύθμιση των γονιδίων της α1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης (ALB) ως απόκριση στο θερμικό πλήγμα. Πιθανός ρόλος AGP και της ALB στη θερμοπληξία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΗΝΑΣ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩ.