Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1644
Τίτλος
Ρύθμιση της βιολογικής δράσης του υποδοχέα της λαμίνης Β από μία νέα κίνηση πρωτεϊνών σερίνης - θρεονίνης - κλωνοποίηση και ανοσοχημική μελέτη της νέας αυτής κίνησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣ.