Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1653
Τίτλος
Προσδιορισμός διαφορετικών ιχθυαποθεμάτων της κουτσομούρας από το Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος με τη χρήση μοριακών τεχνικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ.