Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1662
Τίτλος
Απομάκρυνση ιόντων τοξικών μετάλλων με ρόφηση - επίπλευση, εφαρμογή του γκαϊτίτη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
30 - 4 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣ., ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔ.