Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1704
Τίτλος
Μαθηματικά προσαρμοσμένα στην ανάλυση και αναγνώριση σημάτων, συστημάτων και προτύπων με κυματίδια (WAVELETS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
## ΚΕΝΟ ##, ΑΤΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ., ΜΗΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΡΩΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙ.