Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1708
Τίτλος
Κωδικοποίηση εικονοσειρών προσώπου βασισμένη σε 3D μοντέλα για τηλεπικοινωνία πολυμέσων με σκοπό τηλεεκπαίδευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΧΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ., ΣΕΒΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ.