Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1721
Τίτλος
Γρήγοροι αλγόριθμοι προσομοίωσης & μοντέλα υπολογιστών για φαινόμενα μεταφοράς σε υλικά που χρησιμοποιούνται σε επικοινωνίες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 1997
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες