Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1724
Τίτλος
Μελέτη σκοπιμότητας για την Ανάπτυξη κοινών βάσεων υδρολογικών και υδρογεωλογικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην Κύπρο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 12 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες