Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1737
Τίτλος
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς εμβρύου και της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε πρόβατα φυλής Χίου με υψηλό ποσοστό πολυδυμίας. Εφαρμογή μη χειρουργικών μεθόδων εμβρυοσυλλογής και εμβρυομεταφοράς
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 10 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
10 - 10 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΥΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕ.