Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1738
Τίτλος
Μελέτη της μετάβασης από στρωτή σε τυρβώδη ροή σε επιφάνειες που εκτίθενται σε μη ομοιόμορφη ροή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑ.