Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1749
Τίτλος
Ανάπτυξη υπολογιστικής τεχνογνωσίας και λογισμικού προσομοίωσης της μονόπλευρης επαφής πλανών και κελυφών με βάση τη θεωρία παιγνίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΣΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.