Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1772
Τίτλος
Μελέτη του προγραμματισμένου θανάτου σε πυρήνες του βασικού πρόσθιου εγκεφάλου του επίμυος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΩΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ., ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ., ΠΑΡΝΑΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩ., ΣΟΦΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝ.