Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1783
Τίτλος
Αύξηση της αλιευτικής παραγωγής της φραγμαλίμνης του Ταυρωπού με εμπλουτισμό με αθερίνα (Atherina boyeri, Risso 1810) από την Τριχωνίδα και παρακολούθηση του εγκλιματισμού της στο νέο περιβάλλον
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝ., ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙ.