Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1788
Τίτλος
Μελέτη φαινομένων προσρόφησης βιομορίων σε ηλεκτρισμένες επιφάνειες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 1996
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
## ΚΕΝΟ ##