Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1813
Τίτλος
Φυλετικός διμορφισμός και ορμονική εξάρτηση των αστροκυττάρων και των νευρικών κυττάρων που περιέχουν πεπτίδια στο μεσοσκελιαίο πυρήνα του εγκεφάλου του επίμυος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 5 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες