Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1816
Τίτλος
Προσδιορισμός του γεωειδούς σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα και συγκρίσεις με υψόμετρα από GPS/ γεωμετρική χωροστάθμευση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 5 - 1997
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΙΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες