Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1859
Τίτλος
Δημιουργία πρότυπων μεθόδων μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής διαχυτότητας μονωτικών υλικών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 10 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
12 - 4 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΣΣΑΕΛ ΜΑΡΚΟΣ ΙΩΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες