Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1895
Τίτλος
Σύνδεση μοντέλων διασποράς μικροκλίμακας και μεσοκλίμακας με στόχο τη βελτιστοποίηση σχέσεων πηγής αποδέκτη σε αστικές περιοχές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 4 - 1999
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2001
Συνέταιροι:
2
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩ.