Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20115
Τίτλος
Εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών δειγμάτων(8 κοκκομετρικές αναλύσεις, 8 δοκιμές πλαστικότητας(όρια Atteberg), 8 δοκιμές φυσικής υγρασίας και ξηρής πυκνότητας, 4 δοκιμές στερεοποίησης(μέθοδος οιδημέτρου) και 4 δοκιμές τριαξονικής φόρτισης (U-U) για υπολογισμό των c και φ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 7 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
5 - 8 - 2000
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες