Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20197
Τίτλος στα Ελληνικά
Τρόποι εισαγωγής της Ολυμπιακής και Αθλητικής παιδείας στη ζωή των μικρών μαθητών και μαθητριών
Τίτλος στα Αγγλικά
Ways of intoduction of Olympic and Athletic education in small schoolboys and schoolgirls.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 10 - 2000
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 2003
Τμήμα έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣ., ΚΑΚΚΑΛΙΑ-ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥ., ΚΟΜΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΩ ΜΗΝ.