Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20223
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Ιστορίας του ΑΠΘ
Τίτλος στα Αγγλικά
Research for the creation of the museum of the history of the AUTH.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Εταιρίας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας ΑΠΘ
Ημερομηνία έναρξης
13 - 11 - 2000
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2003
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΥ., ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ., ΜΟΡΤΖΙΚΙΑΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΣΥΝΘΙΑ ΑΡΤ., ΜΟΡΤΖΙΚΙΑΝ ΣΟΝΙΑ ΑΡΤ., ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΝΙΚ., ΠΑΠΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓ., ΤΖΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟ., ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ., ΧΟΙΠΕΛ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΓΚΕ.