Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20223
Τίτλος στα Ελληνικά
Μελέτη για τη δημιουργία Μουσείου Ιστορίας του ΑΠΘ
Τίτλος στα Αγγλικά
Research for the creation of the museum of the history of the AUTH.
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Εταιρίας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας ΑΠΘ
Ημερομηνία έναρξης
13 - 11 - 2000
Ημερομηνία λήξης
31 - 8 - 2003
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΥ., ΜΟΡΤΖΙΚΙΑΝ ΣΟΝΙΑ ΑΡΤ., ΤΖΩΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟ.