Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20262
Τίτλος
Παροχή συμβουλευτικών και επιστημονικών υπηρεσιών και αξιολόγησης του έργου Life 99/env/GR/00590: Επαναχρησιμοποίηση λυμάτων-διαμόρφωση προδιαγραφών πιλοτικός εμπλουτισμός υδροφορέων με απευθείας υπόγεια διάθεση και άρδευση ,για την αντιμετώπιση της υφαλμύρωσης στα πλαίσια ολοκληρωμένης αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2000
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΠΠ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες