Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20325
Τίτλος
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κατασκευών Χαμηλής Στέψης για προστασία ακτών-DELOS
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, EESD
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2004
Συνέταιροι:
17
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛ., ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΑΣ., ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ., ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘ.