Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20359
Τίτλος
Βελτίωση του κεραμικού υποστρώματος τριοδικών καταλυτών (TWC) για την ανάπτυξη μιας διαδικασίας αναγέννησης και μη επανεργοποίησης χρησιμοποιημένων καταλυτών (ακρωνύμιο REGENCATS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, GROWTH
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
1 - 2 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ.