Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20382
Τίτλος
Συνέδριο: "Πανελλήνιο συνέδριο - σύνδεση τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες