Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20388
Τίτλος
Αναγνωριστική μελέτη για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων Δήμου Δόβρα - Διερεύνηση της δυνατότητας ταμίευσης του νερού με την κατασκευή μικροφραγμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 5 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
28 - 9 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥ., ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡ., ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.