Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20431
Τίτλος
Δραστηριότητα μεγάλης κλίμακας για τη μέτρηση αντιπροσωπευτικών εκπομπών από εν-χρήσει οχήματα. Πρόταση 5
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 5 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
28 - 2 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜ.