Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20488
Τίτλος
Ο σεισμός της Αθηνάς της 7-9-99: Εκτίμηση της τρωτότητας στην πλειόσειστη περιοχή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 5 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
5 - 4 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣ., ΡΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥ., ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕ.