Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20528
Τίτλος
Εφαρμογή ISO 9001, ISO 14001 και HACCP στη βιομηχανία ΑΓΝΟ Α.Ε
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2003
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑ., ΔΟΥΡΑΛΑ ΝΑΤΑΣΑ ΑΘΑ., ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗ., ΖΕΡΦΥΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΡΗ., ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥ., ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑ., ΜΠΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜ., ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.