Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20629
Τίτλος
Ανάπτυξη των προδιαγραφών της βενζίνης που θα υποκαταστήσει την κυκλοφορούσα μολυβδωμένη βενζίνη SUPER, με στόχο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 12 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΜ., ΜΗΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ., ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΤΥ., ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.