Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20647
Τίτλος
Χύτευση χαλύβων με τη χρήση της τεχνικής χύτευσης των εξαερωμένων μοντέλων (lost foam)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
1 - 6 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΟΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕ., ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟ.