Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20684
Τίτλος
Διερεύνηση-κατανόηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων στρατηγικών συμμετοχής φορέων δημοσίου ενδιαφέροντος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
5o Πρόγραμμα Πλαίσιο, GROWTH
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2004
Συνέταιροι:
11
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗ., ΠΕΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ.