Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20699
Τίτλος
Μελέτη της απελευθέρωσης υποθαλαμικών αμινοξέων κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής διαδικασίας σε επίμυες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 11 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
15 - 11 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΟΥΡΖΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ.