Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
20707
Ρόλος στο έργο
Συμμετοχή
Τίτλος στα Ελληνικά
Δικτυωθείτε
Τίτλος στα Αγγλικά
NETTING
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υπ.Ε.Π.Θ.
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
17 - 12 - 2001
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2007
Κατάσταση
Περάτωση