Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20708
Τίτλος
Ανάπτυξη διαύλων εκπαίδευσης στις χώρες της Βαλκανικής μέσω της δημιουργίας κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή και σύστημα τηλεκπαίδευσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2001
Ημερομηνία Λήξης
1 - 6 - 2001
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες