Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
2072
Τίτλος
Μελέτη του πολλαπλασιασμού των υποκειμένων των πυρηνοκαρπών, του ακτινιδίου κ.τ.λ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 10 - 1985
Ημερομηνία Λήξης
24 - 8 - 1992
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες