Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20747
Τίτλος
Διερεύνηση των χημικών χαρακτηριστικών των πηγών υδροληψίας των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Στρυμόνα με στόχο τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 2 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
4 - 8 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΤΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΣΤ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑ., ΣΤΟΪΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ.