Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20845
Τίτλος
Πιλοτική μελέτη βελτίωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων της κοινότητας Αβδέλλας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 5 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
24 - 12 - 2002
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες