Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20850
Τίτλος
Μελέτη φαρμακοκινητικής της Αλβενδαζόλης σε πρόβατα και προσδιορισμός του χρόνου αναμονής των καταλοίπων της στο πρόβειο γάλα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 5 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
13 - 3 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΛΕΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες