Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20917
Τίτλος
Μεταφορά τεχνολογίας παραγωγής και πιστοποίησης προτύπων δοκιμών στοιχείων αλουμινίου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΠΕΡ 2000
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 7 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕ., ΜΠΟΝΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝ.