Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20928
Τίτλος
Δημιουργία τεχνοβλαστού παροχής υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης ποιότητας υδάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΡΑΞΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 9 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
4 - 10 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩ., ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ ΑΣΗ., ΜΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣ., ΧΑΤΣΕΡΑ ΖΩΗ ΑΘΑ.