Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20937
Τίτλος
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ρυπασμένης γης από διάφορες πηγές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΠΕΡ 2000
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.