Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
20938
Τίτλος
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά την εκτέλεση της μελέτης με αντικείμενο τη διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων στο διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ στην Ελευσίνα Αττικής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2003
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες